Základní charakteristiky Krnov

 Údaj
Kód obce597 520
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)4 430
Orná půda (ha)1 533
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)224
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)438
Zemědělská půda (ha)2 197
Lesní půda (ha)1 137
Vodní plochy (ha)125
Zastavěné plochy (ha)200
Ostatní plochy (ha)771
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 985
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství123
Průmysl celkem604
Stavebnictví609
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 135
Doprava a skladování94
Ubytování, stravování a pohostinství267
Informační a komunikační činnosti83
Peněžnictví a pojišťovnictví122
Činnosti v oblasti nemovitostí355
Profesní, vědecké a technické činnosti574
Administrativní a podpůrné činnosti89
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání77
Zdravotní a sociální péče90
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti107
Ostatní činnosti398
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno133
podle právní formyStátní organizace29
Akciové společnosti29
Obchodní společnosti361
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci3 414
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání493
Zemědělští podnikatelé32
Ostatní právní formy605
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 4 430
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem232
muži116
ženy116
Zemřelí celkem249
muži124
ženy125
Přirozený přírůstek celkem-17
muži-8
ženy-9
Přistěhovalí celkem355
muži166
ženy189
Vystěhovalí celkem478
muži212
ženy266
Saldo migrace celkem-123
muži-46
ženy-77
Přírůstek/úbytek celkem-140
muži-54
ženy-86
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 868
ženy12 650
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 529
muži1 835
ženy1 694
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 313
ženy8 373
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem4 303
muži1 720
ženy2 583
Střední stav obyvatel k 1.7.24 748
muži11 964
ženy12 784
Průměrný věk42,0
ŠkolstvíMateřská škola11
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)6
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol5
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť3
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem17
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy1
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež3
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou12
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)16
Tělocvičny (vč. školních)12
Stadiony otevřené4
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)25
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení1
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice1
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé10
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa15
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 29
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty7
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services