Základní charakteristiky Frýdek-Místek

 Údaj
Kód obce598 003
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 156
Orná půda (ha)1 500
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)404
Ovocné sady (ha)10
Trvalé trávní porosty (ha)545
Zemědělská půda (ha)2 459
Lesní půda (ha)1 170
Vodní plochy (ha)189
Zastavěné plochy (ha)302
Ostatní plochy (ha)1 036
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem12 544
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství264
Průmysl celkem1 438
Stavebnictví1 196
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel3 224
Doprava a skladování318
Ubytování, stravování a pohostinství585
Informační a komunikační činnosti168
Peněžnictví a pojišťovnictví264
Činnosti v oblasti nemovitostí794
Profesní, vědecké a technické činnosti1 671
Administrativní a podpůrné činnosti193
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání219
Zdravotní a sociální péče224
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti270
Ostatní činnosti901
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno556
podle právní formyStátní organizace43
Akciové společnosti64
Obchodní společnosti1 367
Družstevní organizace18
Finanční podniky0
Živnostníci8 499
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání1 296
Zemědělští podnikatelé66
Ostatní právní formy1 195
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina2
Multikino0
Divadlo2
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)10
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže4
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 15
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 153
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem584
muži307
ženy277
Zemřelí celkem548
muži266
ženy282
Přirozený přírůstek celkem36
muži41
ženy-5
Přistěhovalí celkem1 166
muži574
ženy592
Vystěhovalí celkem1 426
muži671
ženy755
Saldo migrace celkem-260
muži-97
ženy-163
Přírůstek/úbytek celkem-224
muži-56
ženy-168
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži28 188
ženy29 335
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem8 260
muži4 198
ženy4 062
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži20 400
ženy19 924
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem8 939
muži3 590
ženy5 349
Střední stav obyvatel k 1.7.57 852
muži28 277
ženy29 575
Průměrný věk40,9
ŠkolstvíMateřská škola16
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)4
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)11
Střední školyobory gymnázií3
obory středních odborných škol a praktických škol15
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť5
obory nástavbového studia6
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola2
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem35
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy3
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež4
Sociální poradny8
Domy s pečovatelskou službou10
SportKoupaliště a bazény5
- z toho kryté bazény4
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)18
Tělocvičny (vč. školních)20
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté2
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)20
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé26
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost12
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa41
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 69
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty9
Ostatní samostatná zařízení24
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení12
Zařízení lékárenské péče18
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice2
Partners Financial Services