Základní charakteristiky Frýdlant nad Ostravicí

 Údaj
Kód obce598 143
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 191
Orná půda (ha)470
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)207
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)675
Zemědělská půda (ha)1 354
Lesní půda (ha)317
Vodní plochy (ha)76
Zastavěné plochy (ha)104
Ostatní plochy (ha)341
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem2 256
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství90
Průmysl celkem353
Stavebnictví206
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel474
Doprava a skladování64
Ubytování, stravování a pohostinství96
Informační a komunikační činnosti27
Peněžnictví a pojišťovnictví35
Činnosti v oblasti nemovitostí70
Profesní, vědecké a technické činnosti308
Administrativní a podpůrné činnosti31
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání55
Zdravotní a sociální péče39
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti51
Ostatní činnosti180
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno101
podle právní formyStátní organizace9
Akciové společnosti14
Obchodní společnosti198
Družstevní organizace7
Finanční podniky0
Živnostníci1 618
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání209
Zemědělští podnikatelé20
Ostatní právní formy164
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 192
Počet katastrů3
Počet územně technických jednotek3
Počet částí obce3
ObyvatelstvoŽivě narození celkem93
muži35
ženy58
Zemřelí celkem119
muži58
ženy61
Přirozený přírůstek celkem-26
muži-23
ženy-3
Přistěhovalí celkem272
muži140
ženy132
Vystěhovalí celkem191
muži97
ženy94
Saldo migrace celkem81
muži43
ženy38
Přírůstek/úbytek celkem55
muži20
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži4 675
ženy5 133
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 412
muži681
ženy731
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži3 286
ženy3 337
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 773
muži708
ženy1 065
Střední stav obyvatel k 1.7.9 731
muži4 649
ženy5 082
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)3
Střední školyobory gymnázií2
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem4
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)8
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení1
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa8
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 9
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty8
Ostatní samostatná zařízení11
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services