Základní charakteristiky Třinec

 Údaj
Kód obce598 810
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)8 537
Orná půda (ha)1 927
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)493
Ovocné sady (ha)11
Trvalé trávní porosty (ha)1 262
Zemědělská půda (ha)3 693
Lesní půda (ha)3 257
Vodní plochy (ha)106
Zastavěné plochy (ha)340
Ostatní plochy (ha)1 140
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem6 555
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství202
Průmysl celkem800
Stavebnictví754
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 595
Doprava a skladování139
Ubytování, stravování a pohostinství309
Informační a komunikační činnosti95
Peněžnictví a pojišťovnictví126
Činnosti v oblasti nemovitostí211
Profesní, vědecké a technické činnosti748
Administrativní a podpůrné činnosti134
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení10
Vzdělávání105
Zdravotní a sociální péče126
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti162
Ostatní činnosti597
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno388
podle právní formyStátní organizace22
Akciové společnosti81
Obchodní společnosti729
Družstevní organizace18
Finanční podniky0
Živnostníci4 456
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání545
Zemědělští podnikatelé100
Ostatní právní formy564
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček10
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)3
Kulturní zařízení ostatní7
Středisko pro volný čas dětí a mládeže8
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 8
Hřbitov13
Krematorium0
Smuteční síň2
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 8 537
Počet katastrů12
Počet územně technických jednotek12
Počet částí obce13
ObyvatelstvoŽivě narození celkem365
muži196
ženy169
Zemřelí celkem438
muži231
ženy207
Přirozený přírůstek celkem-73
muži-35
ženy-38
Přistěhovalí celkem478
muži239
ženy239
Vystěhovalí celkem749
muži328
ženy421
Saldo migrace celkem-271
muži-89
ženy-182
Přírůstek/úbytek celkem-344
muži-124
ženy-220
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži17 816
ženy18 585
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem5 148
muži2 649
ženy2 499
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži12 638
ženy12 199
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem6 416
muži2 529
ženy3 887
Střední stav obyvatel k 1.7.36 919
muži18 022
ženy18 897
Průměrný věk41,9
ŠkolstvíMateřská škola12
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)9
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol3
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem17
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy3
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny2
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)15
Tělocvičny (vč. školních)12
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)9
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 3
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost5
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa24
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa2
Samostatná ordinace lékaře specialisty 26
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty6
Ostatní samostatná zařízení20
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení8
Zařízení lékárenské péče11
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services