Základní charakteristiky Vratimov

 Údaj
Kód obce598 879
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 414
Orná půda (ha)509
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)157
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)118
Zemědělská půda (ha)784
Lesní půda (ha)362
Vodní plochy (ha)30
Zastavěné plochy (ha)67
Ostatní plochy (ha)171
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 291
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem157
Stavebnictví124
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel322
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství58
Informační a komunikační činnosti10
Peněžnictví a pojišťovnictví31
Činnosti v oblasti nemovitostí69
Profesní, vědecké a technické činnosti164
Administrativní a podpůrné činnosti23
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení3
Vzdělávání17
Zdravotní a sociální péče21
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti121
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno53
podle právní formyStátní organizace7
Akciové společnosti12
Obchodní společnosti118
Družstevní organizace4
Finanční podniky0
Živnostníci884
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání149
Zemědělští podnikatelé7
Ostatní právní formy103
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 414
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem60
muži31
ženy29
Zemřelí celkem87
muži43
ženy44
Přirozený přírůstek celkem-27
muži-12
ženy-15
Přistěhovalí celkem223
muži104
ženy119
Vystěhovalí celkem165
muži73
ženy92
Saldo migrace celkem58
muži31
ženy27
Přírůstek/úbytek celkem31
muži19
ženy12
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 367
ženy3 599
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 018
muži513
ženy505
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 365
ženy2 390
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 193
muži489
ženy704
Střední stav obyvatel k 1.7.6 910
muži3 334
ženy3 576
Průměrný věk41,7
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)9
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)5
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 2
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení3
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče2
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services