Základní charakteristiky Karviná

 Údaj
Kód obce598 917
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)5 752
Orná půda (ha)939
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)384
Ovocné sady (ha)6
Trvalé trávní porosty (ha)210
Zemědělská půda (ha)1 538
Lesní půda (ha)886
Vodní plochy (ha)571
Zastavěné plochy (ha)291
Ostatní plochy (ha)2 466
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem7 806
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství109
Průmysl celkem782
Stavebnictví762
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel2 229
Doprava a skladování211
Ubytování, stravování a pohostinství479
Informační a komunikační činnosti101
Peněžnictví a pojišťovnictví236
Činnosti v oblasti nemovitostí573
Profesní, vědecké a technické činnosti869
Administrativní a podpůrné činnosti120
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení11
Vzdělávání112
Zdravotní a sociální péče133
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti208
Ostatní činnosti675
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů1
Nezjištěno218
podle právní formyStátní organizace44
Akciové společnosti42
Obchodní společnosti581
Družstevní organizace161
Finanční podniky0
Živnostníci5 446
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání728
Zemědělští podnikatelé15
Ostatní právní formy757
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček10
Stálá kina5
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)7
Kulturní zařízení ostatní5
Středisko pro volný čas dětí a mládeže8
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 6
Hřbitov6
Krematorium0
Smuteční síň3
LázněLázeňske léčebny2
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 5 752
Počet katastrů6
Počet územně technických jednotek6
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem532
muži249
ženy283
Zemřelí celkem710
muži390
ženy320
Přirozený přírůstek celkem-178
muži-141
ženy-37
Přistěhovalí celkem653
muži307
ženy346
Vystěhovalí celkem1 466
muži709
ženy757
Saldo migrace celkem-813
muži-402
ženy-411
Přírůstek/úbytek celkem-991
muži-543
ženy-448
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži28 408
ženy29 434
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem7 787
muži4 013
ženy3 774
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži20 303
ženy19 175
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem10 577
muži4 092
ženy6 485
Střední stav obyvatel k 1.7.59 256
muži29 134
ženy30 122
Průměrný věk42,2
ŠkolstvíMateřská škola20
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)13
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol6
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia2
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem29
z tohoDomovy pro seniory2
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy2
Chráněné bydlení2
Denní stacionáře3
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež5
Sociální poradny4
Domy s pečovatelskou službou6
SportKoupaliště a bazény3
- z toho kryté bazény2
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)22
Tělocvičny (vč. školních)25
Stadiony otevřené3
Stadiony kryté4
Zimní stadiony kryté i otevřené2
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)13
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení2
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 2
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení2
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé28
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa28
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa6
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa3
Samostatná ordinace lékaře specialisty 36
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty3
Ostatní samostatná zařízení13
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení6
Zařízení lékárenské péče14
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle1
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services