Základní charakteristiky Dolní Lutyně

 Údaj
Kód obce598 968
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 488
Orná půda (ha)1 561
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)98
Ovocné sady (ha)24
Trvalé trávní porosty (ha)114
Zemědělská půda (ha)1 796
Lesní půda (ha)304
Vodní plochy (ha)67
Zastavěné plochy (ha)72
Ostatní plochy (ha)250
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem799
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství24
Průmysl celkem96
Stavebnictví69
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel176
Doprava a skladování25
Ubytování, stravování a pohostinství49
Informační a komunikační činnosti9
Peněžnictví a pojišťovnictví12
Činnosti v oblasti nemovitostí11
Profesní, vědecké a technické činnosti89
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení5
Vzdělávání21
Zdravotní a sociální péče7
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti78
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno55
podle právní formyStátní organizace3
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti45
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci616
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání69
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy40
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček2
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 488
Počet katastrů2
Počet územně technických jednotek2
Počet částí obce2
ObyvatelstvoŽivě narození celkem36
muži21
ženy15
Zemřelí celkem49
muži22
ženy27
Přirozený přírůstek celkem-13
muži-1
ženy-12
Přistěhovalí celkem181
muži90
ženy91
Vystěhovalí celkem112
muži40
ženy72
Saldo migrace celkem69
muži50
ženy19
Přírůstek/úbytek celkem56
muži49
ženy7
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži2 518
ženy2 591
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem702
muži355
ženy347
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 829
ženy1 778
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem800
muži334
ženy466
Střední stav obyvatel k 1.7.5 020
muži2 464
ženy2 556
Průměrný věk41,3
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)2
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)5
Stadiony otevřené2
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)0
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services