Základní charakteristiky Bohumín

 Údaj
Kód obce599 051
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 103
Orná půda (ha)1 169
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)223
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)171
Zemědělská půda (ha)1 564
Lesní půda (ha)102
Vodní plochy (ha)371
Zastavěné plochy (ha)254
Ostatní plochy (ha)812
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem3 629
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství66
Průmysl celkem388
Stavebnictví397
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel960
Doprava a skladování89
Ubytování, stravování a pohostinství223
Informační a komunikační činnosti52
Peněžnictví a pojišťovnictví101
Činnosti v oblasti nemovitostí107
Profesní, vědecké a technické činnosti396
Administrativní a podpůrné činnosti58
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení9
Vzdělávání59
Zdravotní a sociální péče44
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti106
Ostatní činnosti314
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno160
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti16
Obchodní společnosti239
Družstevní organizace21
Finanční podniky0
Živnostníci2 753
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání317
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy245
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček4
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže3
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 7
Hřbitov5
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 103
Počet katastrů7
Počet územně technických jednotek7
Počet částí obce7
ObyvatelstvoŽivě narození celkem203
muži110
ženy93
Zemřelí celkem267
muži135
ženy132
Přirozený přírůstek celkem-64
muži-25
ženy-39
Přistěhovalí celkem310
muži143
ženy167
Vystěhovalí celkem417
muži193
ženy224
Saldo migrace celkem-107
muži-50
ženy-57
Přírůstek/úbytek celkem-171
muži-75
ženy-96
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži10 617
ženy11 109
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 146
muži1 643
ženy1 503
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži7 645
ženy7 416
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 519
muži1 329
ženy2 190
Střední stav obyvatel k 1.7.21 979
muži10 733
ženy11 246
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola8
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)1
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií1
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem12
z tohoDomovy pro seniory3
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení1
Denní stacionáře2
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež2
Sociální poradny1
Domy s pečovatelskou službou7
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)23
Tělocvičny (vč. školních)18
Stadiony otevřené7
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)10
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení1
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 1
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé9
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa7
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 8
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty5
Ostatní samostatná zařízení4
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče6
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení1
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci2
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice1
Partners Financial Services