Základní charakteristiky Petřvald

 Údaj
Kód obce599 085
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 263
Orná půda (ha)356
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)167
Ovocné sady (ha)3
Trvalé trávní porosty (ha)34
Zemědělská půda (ha)560
Lesní půda (ha)324
Vodní plochy (ha)13
Zastavěné plochy (ha)86
Ostatní plochy (ha)281
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 178
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství27
Průmysl celkem136
Stavebnictví154
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel287
Doprava a skladování30
Ubytování, stravování a pohostinství55
Informační a komunikační činnosti18
Peněžnictví a pojišťovnictví25
Činnosti v oblasti nemovitostí28
Profesní, vědecké a technické činnosti124
Administrativní a podpůrné činnosti15
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání15
Zdravotní a sociální péče16
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti21
Ostatní činnosti79
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno63
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti3
Obchodní společnosti110
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci893
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání110
Zemědělští podnikatelé3
Ostatní právní formy49
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)1
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní2
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 3
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 263
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem71
muži33
ženy38
Zemřelí celkem95
muži39
ženy56
Přirozený přírůstek celkem-24
muži-6
ženy-18
Přistěhovalí celkem331
muži161
ženy170
Vystěhovalí celkem278
muži130
ženy148
Saldo migrace celkem53
muži31
ženy22
Přírůstek/úbytek celkem29
muži25
ženy4
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 459
ženy3 635
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 075
muži538
ženy537
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 424
ženy2 391
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 204
muži497
ženy707
Střední stav obyvatel k 1.7.7 056
muži3 440
ženy3 616
Průměrný věk41,6
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem3
z tohoDomovy pro seniory1
Domovy pro osoby se zdravotním postižení1
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou3
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)6
Tělocvičny (vč. školních)4
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Samostatná ordinace lékaře specialisty 3
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení1
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services