Základní charakteristiky Rychvald

 Údaj
Kód obce599 107
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)1 702
Orná půda (ha)752
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)211
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)97
Zemědělská půda (ha)1 061
Lesní půda (ha)134
Vodní plochy (ha)203
Zastavěné plochy (ha)91
Ostatní plochy (ha)213
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem1 255
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství48
Průmysl celkem158
Stavebnictví113
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel350
Doprava a skladování31
Ubytování, stravování a pohostinství67
Informační a komunikační činnosti19
Peněžnictví a pojišťovnictví24
Činnosti v oblasti nemovitostí19
Profesní, vědecké a technické činnosti140
Administrativní a podpůrné činnosti20
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání18
Zdravotní a sociální péče12
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti23
Ostatní činnosti81
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno60
podle právní formyStátní organizace4
Akciové společnosti0
Obchodní společnosti63
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci1 015
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání122
Zemědělští podnikatelé11
Ostatní právní formy43
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)0
Kulturní zařízení ostatní1
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 4
Hřbitov1
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 1 702
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem74
muži35
ženy39
Zemřelí celkem82
muži47
ženy35
Přirozený přírůstek celkem-8
muži-12
ženy4
Přistěhovalí celkem273
muži148
ženy125
Vystěhovalí celkem220
muži96
ženy124
Saldo migrace celkem53
muži52
ženy1
Přírůstek/úbytek celkem45
muži40
ženy5
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži3 546
ženy3 670
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem1 082
muži564
ženy518
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži2 458
ženy2 444
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem1 232
muži524
ženy708
Střední stav obyvatel k 1.7.7 169
muži3 502
ženy3 667
Průměrný věk41,4
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola1
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)3
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé3
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa2
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení2
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče1
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services