Základní charakteristiky Kopřivnice

 Údaj
Kód obce599 565
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)2 748
Orná půda (ha)970
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)210
Ovocné sady (ha)5
Trvalé trávní porosty (ha)391
Zemědělská půda (ha)1 576
Lesní půda (ha)443
Vodní plochy (ha)61
Zastavěné plochy (ha)155
Ostatní plochy (ha)513
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem4 298
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství77
Průmysl celkem561
Stavebnictví426
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel1 263
Doprava a skladování115
Ubytování, stravování a pohostinství242
Informační a komunikační činnosti61
Peněžnictví a pojišťovnictví89
Činnosti v oblasti nemovitostí156
Profesní, vědecké a technické činnosti446
Administrativní a podpůrné činnosti54
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení6
Vzdělávání75
Zdravotní a sociální péče60
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti112
Ostatní činnosti317
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno203
podle právní formyStátní organizace16
Akciové společnosti11
Obchodní společnosti310
Družstevní organizace78
Finanční podniky0
Živnostníci3 191
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání417
Zemědělští podnikatelé19
Ostatní právní formy314
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček5
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)3
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní6
Středisko pro volný čas dětí a mládeže2
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 5
Hřbitov4
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 2 748
Počet katastrů5
Počet územně technických jednotek5
Počet částí obce4
ObyvatelstvoŽivě narození celkem202
muži97
ženy105
Zemřelí celkem186
muži101
ženy85
Přirozený přírůstek celkem16
muži-4
ženy20
Přistěhovalí celkem353
muži180
ženy173
Vystěhovalí celkem545
muži250
ženy295
Saldo migrace celkem-192
muži-70
ženy-122
Přírůstek/úbytek celkem-176
muži-74
ženy-102
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži11 150
ženy11 499
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem3 337
muži1 687
ženy1 650
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži8 124
ženy7 991
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem3 197
muži1 339
ženy1 858
Střední stav obyvatel k 1.7.22 878
muži11 240
ženy11 638
Průměrný věk40,0
ŠkolstvíMateřská škola2
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)2
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)7
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol1
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť1
obory nástavbového studia1
Základní umělecká škola2
Konzervatoře0
Jazyková škola1
Vyšší odborná škola1
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem6
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy2
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře1
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež1
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou2
SportKoupaliště a bazény2
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)23
Tělocvičny (vč. školních)10
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté1
Zimní stadiony kryté i otevřené1
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)6
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení1
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné1
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé11
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost4
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa13
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 11
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty1
Ostatní samostatná zařízení16
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení4
Zařízení lékárenské péče5
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci1
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services