Základní charakteristiky Starý Jičín

 Údaj
Kód obce599 905
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)3 368
Orná půda (ha)1 912
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)147
Ovocné sady (ha)1
Trvalé trávní porosty (ha)517
Zemědělská půda (ha)2 577
Lesní půda (ha)498
Vodní plochy (ha)36
Zastavěné plochy (ha)55
Ostatní plochy (ha)202
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem561
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství40
Průmysl celkem90
Stavebnictví74
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel96
Doprava a skladování24
Ubytování, stravování a pohostinství19
Informační a komunikační činnosti5
Peněžnictví a pojišťovnictví13
Činnosti v oblasti nemovitostí13
Profesní, vědecké a technické činnosti54
Administrativní a podpůrné činnosti5
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení7
Vzdělávání7
Zdravotní a sociální péče0
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti14
Ostatní činnosti37
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno19
podle právní formyStátní organizace2
Akciové společnosti2
Obchodní společnosti17
Družstevní organizace2
Finanční podniky0
Živnostníci425
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání66
Zemědělští podnikatelé8
Ostatní právní formy37
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček7
Stálá kina0
Multikino0
Divadlo0
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)0
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)2
Kulturní zařízení ostatní9
Středisko pro volný čas dětí a mládeže0
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 9
Hřbitov3
Krematorium0
Smuteční síň1
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 3 368
Počet katastrů9
Počet územně technických jednotek9
Počet částí obce9
ObyvatelstvoŽivě narození celkem30
muži12
ženy18
Zemřelí celkem21
muži13
ženy8
Přirozený přírůstek celkem9
muži-1
ženy10
Přistěhovalí celkem103
muži54
ženy49
Vystěhovalí celkem49
muži25
ženy24
Saldo migrace celkem54
muži29
ženy25
Přírůstek/úbytek celkem63
muži28
ženy35
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 373
ženy1 357
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem462
muži232
ženy230
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži957
ženy886
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem425
muži184
ženy241
Střední stav obyvatel k 1.7.2 658
muži1 332
ženy1 326
Průměrný věk39,9
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou0
SportKoupaliště a bazény0
- z toho kryté bazény0
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)5
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené0
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)2
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení0
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče0
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services