Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Základní charakteristiky Štramberk

 Údaj
Kód obce599 948
Druhy pozemkůCelková výměra pozemku (ha)933
Orná půda (ha)191
Chmelnice (ha)0
Vinice (ha)0
Zahrady (ha)94
Ovocné sady (ha)4
Trvalé trávní porosty (ha)126
Zemědělská půda (ha)415
Lesní půda (ha)211
Vodní plochy (ha)21
Zastavěné plochy (ha)35
Ostatní plochy (ha)251
Hospodářská činnostPočet podnikatelských subjektů celkem637
podle převažující činnostiZemědělství, lesnictví, rybářství22
Průmysl celkem94
Stavebnictví54
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel159
Doprava a skladování14
Ubytování, stravování a pohostinství40
Informační a komunikační činnosti7
Peněžnictví a pojišťovnictví10
Činnosti v oblasti nemovitostí15
Profesní, vědecké a technické činnosti79
Administrativní a podpůrné činnosti9
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení2
Vzdělávání12
Zdravotní a sociální péče6
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti22
Ostatní činnosti56
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu0
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů0
Nezjištěno25
podle právní formyStátní organizace1
Akciové společnosti1
Obchodní společnosti32
Družstevní organizace0
Finanční podniky0
Živnostníci478
Samostatně hospodařící rolníci0
Svobodná povolání61
Zemědělští podnikatelé12
Ostatní právní formy54
KulturaVeřejná knihovna vč. poboček1
Stálá kina1
Multikino0
Divadlo1
Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků)2
Galerie (vč. poboček a výstavních síní)1
Kulturní zařízení ostatní4
Středisko pro volný čas dětí a mládeže1
Zoologická zahrada0
Sakrální stavba 2
Hřbitov2
Krematorium0
Smuteční síň0
LázněLázeňske léčebny0
Obecná charakteristikaKatastrální plocha (ha) 933
Počet katastrů1
Počet územně technických jednotek1
Počet částí obce1
ObyvatelstvoŽivě narození celkem43
muži23
ženy20
Zemřelí celkem32
muži20
ženy12
Přirozený přírůstek celkem11
muži3
ženy8
Přistěhovalí celkem106
muži52
ženy54
Vystěhovalí celkem70
muži29
ženy41
Saldo migrace celkem36
muži23
ženy13
Přírůstek/úbytek celkem47
muži26
ženy21
Počet bydlících obyvatel k 31.12.0
muži1 706
ženy1 726
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem521
muži274
ženy247
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem0
muži1 180
ženy1 091
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem640
muži252
ženy388
Střední stav obyvatel k 1.7.3 389
muži1 679
ženy1 710
Průměrný věk42,1
ŠkolstvíMateřská škola1
Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník)0
Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník)1
Střední školyobory gymnázií0
obory středních odborných škol a praktických škol0
obory středních odborných učilišť a odborných učilišť0
obory nástavbového studia0
Základní umělecká škola0
Konzervatoře0
Jazyková škola0
Vyšší odborná škola0
Vysoká škola-počet0
Sociální oblastPočet sociálních služeb celkem0
z tohoDomovy pro seniory0
Domovy pro osoby se zdravotním postižení0
Azylové domy0
Chráněné bydlení0
Denní stacionáře0
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež0
Sociální poradny0
Domy s pečovatelskou službou1
SportKoupaliště a bazény1
- z toho kryté bazény1
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)4
Tělocvičny (vč. školních)2
Stadiony otevřené1
Stadiony kryté0
Zimní stadiony kryté i otevřené0
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem)1
ZdravotnictvíSdružená ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení0
Ambulantní zařízení0
Detašované pracoviště ambulantního zařízení0
Nemocnice 0
Detašované pracoviště nemocnice0
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných)0
Léčebna pro dlouhodobě nemocné0
Ostatní lůžková zařízení0
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení0
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé1
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost0
Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa1
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa0
Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa0
Samostatná ordinace lékaře specialisty 0
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty0
Ostatní samostatná zařízení0
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení1
Zařízení lékárenské péče0
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče1
Jesle0
Další dětská zařízení0
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc0
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci0
Okresní zdravotní ústav0
Transfuzní stanice0
Partners Financial Services